Adresa úradu:

Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
č. 3
049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka

E-mail:

krasnohorskadlhaluka@stonline.sk

Telefón:

058/732 68 60

Súčasnosť

Náučný chodník Jaskyne Slovenského krasu Svetové prírodné dedičstvo

Náučný chodník Jaskyne Slovenského krasu Svetové prírodné dedičstvo
Jaskyne ako svetové prírodné dedičstvo predstavujú kultúrny odkaz, ktorý svojou povahou prechádza z generácie na generáciu.
Vybudovaný náučný chodník z Krásnohorskej Dlhej Lúky ku Krásnohorskej jaskyni ideálnym spôsobom napĺňa ciele, ktoré pri prezentácii svetového prírodného dedičstva máme.
Chodník je navštevovaný miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi, ktorí vstupujú do jaskyne.
Chodník je situovaný v nádhernom prostredí s výhľadom na hrad Krásna Hôrka a vedie popri Kaplnke Svätej panny Márie a Vodnom mlyne.
Počas svojich zastavení v časovom intervale 60 minút sa návštevník oboznámi s krásami Národného parku Slovenský kras, jaskyňami Slovenského krasu zapísanými do svetového prírodného dedičstva a históriou prieskumu podzemného krasu.

Dĺžka chodníka: 800 m (trasa až z hradu 4 km)
Relatívne prevýšenie: 20 m
Počet zastávok: 5

Panel 0:
Umiestnený na Hrade Krásna Hôrka. Základná informácia o svetovom prírodnom dedičstve – Jaskyne Slovenského krasu a informácie o lokalitách sprístupnených jaskýň regiónu.
Panel 1:
Svetové prírodné dedičstvo UNESCO a aktivity podzemia pre zápis do zoznamu. Trasa chodníka. Umiestnený v obci Krásnohorská Dlhá Lúka.
Panel 2:
Kultúrne a prírodné hodnoty lokality Buzgó. Vodný mlyn, Kaplnka Svätej panny Márie, mokraďové rastlinné spoločenstvá. Umiestnený pred mostom pri futbalovom ihrisku.
Panel 3:
Penovce Slovenského krasu. Prírodné pamiatky Slovenského krasu sladkovodné vápence- penovce, potreba ich ochrany. Umiestnený pri chodníku pozdĺž penového telesa jazierok.
Panel 4:
Krásnohorská jaskyňa. História prieskumu Krásnohorskej jaskyne. Mapa jaskyne a nesprístupnené časti jaskyne. Umiestnený v altánku Krásnohorskej jaskyne.
Panel 5:
História prieskumu a rozsah podzemného krasu. Cesta, ktorou prešli jaskyne Slovenského krasu k zápisu do svetového prírodného dedičstva.
Panel 6:
Hodnoty jaskýň Slovenského krasu. Hlavné hodnoty jaskýň, druhotné výplne, živočíšstvo, georeliéf.

Zásady správania sa v Národnom parku Slovenský kras:
- zákaz zakladania ohňa
- zákaz trhania chránených rastlín
- zákaz odhadzovania odpadkov a vytváranie skládokodpadu
- zákaz táborenia a kempovania
- dodržujte ticho a neplašte vtákov a lesnú zver